PartnerzyZe wszystkimi tymi firmami zostały zawarte umowy o współpracy
na zasadach wyłączności na polski rynek.