Produkty klejące, środki zwilżające, woski, środki odpieniające i antystatyczne do włókien ciągłych i ciętych, również do zastosowań „na zimno”. Są to: modyfikowana skrobia, alkohol poliwinylowy, pochodne polisacharydów, poliestry, gotowe „compounds” mieszanek naturalnych i syntetycznych polimerów.